Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych sędziów adwokatów radców prawnych notariuszy biegłych rewidentów księgowych pracowników administracji dodatkowo przedsiębiorców..

Mechanizm odwróconego obciążenia

Pojęcie OEM stosowane przez Chińczyków oznacza, ze można przygotowywać w Chinach towary z własnym, bądź licencyjnym wzornictwem. to przerzut zobowiązań producenckich wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji na sprzedawcę. Umowa handlowa z chińską firmą. Czy warto podpisywać umowę? Zapisy w umowie. Osoby uprawnione do podpisania umowy. VII Monitorowanie produkcji i kontrola jakości. Wymagania jakościowe. Wymagania terminowe. Wpływ rodzaju opakowania na cenę towaru i koszty transportu. Inspekcje produkcji w fabryce chińskiej.VIII OEM Umowy własny wyrób pod marką kontrahenta branża elektroniczna, technologiczna , odzieżowa IX Odpowiednia Certyfikacja i sprawa sądowa certyfikacji towarów importowanych

Księga rozchodów 2019

Komentarz do zmian w podatkach rocznie podzielona jest na kluczowe działy:- Zmiany VAT - Zmiany w CIT/PIT - Limity podatkowe w roku - Przepisy ustawowe SPIS TREŚCI A. KOMENTARZ DO ZMIAN Zmiany Vat Rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia Ograniczenia stosowania kwartalnych rozliczeń VAT Elektroniczne składanie deklaracji Vat Modyfi kacja kodeksów dotyczących odpowiedzialności solidarnej Modyfi kacja kodeksów dotyczących kaucji gwarancyjnej Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika Przesłanki do odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatnika z rejestru podatników Vat Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT Podwyższenia limitu wartości sprzedaży Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT, ograniczenie zwrotu podatku w przyśpieszonym terminie Stawki podatku Vat Modyfi kacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów Wyłączenie części usług ubezpieczeniowych ze zwolnienia podatkowego VAT Jednolity plik testowy na rzecz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT Zmiany w PIT/CIT Zmiany w zaliczaniu do kosztów wydatków opłaconych w całości gotówką Preferencyjna stawka CIT Opodatkowanie aportów z agio Definicja „beneficial owner” Dochody uzyskiwane poprzez nierezydentów Kwota wolna od podatku Zwolnienie przedmiotowe funduszy inwestycyjnych (FIO i SFIO) Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) Limity w r. Kasy rejestrujące w r. - zakres zwolnienia podmiotowego Kasy rejestrujące w r. – zwolnienia przedmiotowe Sprzedaż wysyłkowa Usługi wynajmu i zarządzanie nieruchomościami Inne usługi Limit jednorazowej amortyzacji w r. Mały podatnik VAT - limity, metoda kasowa, rozliczenie kwartalne Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limity B. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia grudnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług również niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia listopada r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa również niektórych innych ustaw Ustawa z dnia maja r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa dodatkowo niektórych innych ustaw Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia września r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

USŁUGI

Co oferujemy


Blokada rachunku wstrzymanie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem blokady rachunku i wstr...

Czynności sprawdzające kontrola

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia zwi...

Determinanty stosowania podatku

Problem poruszany w pracy dotyka towarów strategicznych oraz trudności w ich i...Determinanty rozwoju transakcji

prawo podatki leasing umowa leasingu Rozwinięty system gospodarki rynkow...

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

Amortyzacja wyjaśnienia praktyczne

Amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałyc...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Foto1

Mechanizm odwróconego obciążenia

Pojęcie OEM stosowane przez Chińczyków oznacza ze można przygotowywać w Chinach towary z własnym bądź licencyjnym wzornictwem. pp to przerzut zobowiązań producenckich wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji.

Foto1

Księga rozchodów 2019

Komentarz do zmian w podatkach rocznie podzielona jest na kluczowe działy Zmiany VAT Zmiany w CITPIT Limity podatkowe w roku Przepisy ustawowe SPIS TREŚCI A. KOMENTARZ DO ZMIAN Zmiany Vat Rozszerzenie.

Foto1

Określenia nieostre klauzule

Artykuł o podatkach rocznie zostanie wysłane po grudznia roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz użyteczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania podatkowego poprzez postępowanie.

Co jeszcze mamy ciekawego

Chmura tagów

Likwidacja rachunku dochodów własnychOdpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPKAutorskie prawa majątkoweBudowaCentralne rozliczenie podatku VATCeny transferowe nowa dokumentacjaCeny transferowe protokół kontroliEwidencja rozliczeń międzyokresowych w budżecieKompensata potrącenia wzajemnych należnościKonsument i klientochrona praw nabywcyPodmiot prawa autorskiegoPracownicze plany kapitałowePrawo autorskieprawo karnePrzekształcenia spółekRozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetoweRyzyko związane z bankowością elektronicznąTransakcje wewnątrzwspólnotowe eksport importWłasność lokali Komentarz
wydawnictwo wolterszarządzaniem nieruchomością wspólnąZasady finasowania PPK i politykę inwestycyjnąZawartość umowy o prowadzenie PPKAspekty założenia prowadzenia PPK w firmiebudowlane dla inwestorówBusiness and Human Rightsceny transferoweCeny transferowe dokumentacjaCeny transferowe komentarzCeny transferowe Komentarz do rozporządzeń 2019Ceny transferowe Komentarz do rozporządzeniaCeny transferowe OECDCzas trwania autorskich prawdokumentacjaDokumentacja wewnętrzna dokumenty dla kulturyDokumentacja wewnętrzna podatkiem VATDokumentacja wewnętrzna polityką rachunkowościDokumentacja wewnętrzna sprawami kadrowymiDokumentacja wewnętrzna w jednostkachDokumentacja wewnętrzna zamówieniami publicznymidziedziczenie koncesji i zwolnieńEtapy wyboru usługodawcy PPKEwidencja czasu pracy w płacachForma aktu notarialnegoGeodezja i kartografiaInstytucje kulturyInwestycje budowlaneJak długo należy archiwizować akta osoboweKadry i płace 2019 JacewiczKodeks postępowania karnego Komentarz ŚwieckiKomentarze dla praktyków z KPAkoncepcja blockchainkontach księgi głównej gospodarka pieniężnakontach księgi głównej przychody kosztykontach księgi głównej rozrachunki i zaangażowanieKoszty budowy środków trwałych i ich rozliczeniekoszty twórcówKsiążka MERITUM Prawo pracy 2019Książka o prawie budowlanymKsiążka o warunkach tachnicznych dla architektówKsiążka obiektu budowlanegoKsiążka obiektu budowlanego w formie pliku PDFKsiążka wyd. Legis i Projekty budowlaneKsiążka wyd. Legis ma uprawnienia budowlaneŁączenie podział i przekształcanie spółekMERITUM Prawo pracy 2019nabywanie nieruchomościNajem instytucjonalnyNajem lokali mieszkalnych komentarzNajem okazjonalnyNajem socjalnyNieruchomość jako element ładu przestrzennegoNowa Klasyfikacja Środków TrwałychNowe prawo wodne dla gminNowe prawo wodne dla przedsiębiorstwNowe prawo wodne dla wodociągowokanalizacyjnychNowe prawo wodne Prawo wodneNowe prawo wodne rodzaje opłat za usługi wodneNowe prawo wodne zasady nowych opłat w taryfachNowe prawo wodne zbiorowe odprowadzania ściekówNowe zasady prowadzenia dokumentacji kadrowejObieg dokumentów gospodarka środkami trwałymiObieg dokumentów środki trwałe w budowieobowiązki podatkowe przedsiębiorstwa w spadkuochrona interesów konsumentówodpowiedzialność w cyberbezpieczeństwieOgłoszenie o podziale spółekOgólna charakterystyka źródeł prawa pracyOgólne zasady ochrony konsumentówOpinia biegłego spółekOrdynacja podatkowa 2019Planowanie i zagospodarowanie przestrzennepodatki w praktyce notarialnejPojęcia przedmiotu prawa autorskiegoPojęcie nieruchomościPostępowania sądowe w obrocie nieruchomościamipostępowanie karnePostępowanie odwoławcze w sprawach karnych ŚwieckiPracownicze plany kapitałowe dla pracodawcówPracownicze plany kapitałowe obowiązki pracodawcówPrawa do nadań programówPrawa do nadań programów komentarzPrawo autorskie wzory dokumentów komentarzprawo budowlanePrawo ochrony pracyPrawo pracy i prawa ubezpieczeń społecznychPrawo spółek handlowych Cechy spółki kapitałowejPrawo własności intelektualnejPrawo własności intelektualnej komentarzprawo wojskoweProcedura polityką rachunkowościProcedura sprawami kadrowymiProcedura w tym delegacjami służbowymiProcedura zamówieniami publicznymiprocedury budowlane dla pełnomocnikówProces budowlany projekt budowlanyProces inwestycyjny z zastosowaniem specustawproporcja w instytucjach kulturyPrzejście autorskich praw majątkowychprzeniesienie własności nieruchomościPrzestępstwa przeciwko wolnościPrzewodnik po dokumentacji cen transferowychPrzystąpienie do PPKRegulamin kontrolą zarządcząRegulamin polityką rachunkowościRegulamin sprawami kadrowymirelację zarządu sukcesyjnego oraz upadłościSektora finansów publicznychsłużebności przesyłuspółdzielnie mieszkanioweSprawozdanie zarządu spółekSprzedaż nieruchomościsukcesję podatkową spadkobiercówSystem ochrony klientaszacowanie ryzyka w cyberbezpieczeństwieTreść prawa autorskiego komentarztwórczość zależnaumowy licencyjneUstawa o własności lokali KomentarzUstawa Prawo budowlaneUzgodnienie planu połączenia spółekW sprawie cen transferowychWarunki techniczne budynkówWarunki techniczne budynków wzory pismwoltersWynagrodzenie za pracęWytyczne OECD w sprawie cen transferowychwzory dokumentacji cen transferowych local filewzory dokumentacji cen transferowych master fileZakładanie PPKZasady odpowiedzialności karnejzasady powoływania zarządcyZatwierdzanie taryf dla ściekówZawiadomienie wspólników spółekZgłoszenie połączenia do rejestru spółekZmiany w procesie budowlanymzniesienie współwłasności nieruchomościŹródła prawa pracy

Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.