Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych sędziów adwokatów radców prawnych notariuszy biegłych rewidentów księgowych pracowników administracji dodatkowo przedsiębiorców..

Mechanizm odwróconego obciążenia

Pojęcie OEM stosowane przez Chińczyków oznacza, ze można przygotowywać w Chinach towary z własnym, bądź licencyjnym wzornictwem. to przerzut zobowiązań producenckich wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji na sprzedawcę. Umowa handlowa z chińską firmą. Czy warto podpisywać umowę? Zapisy w umowie. Osoby uprawnione do podpisania umowy. VII Monitorowanie produkcji i kontrola jakości. Wymagania jakościowe. Wymagania terminowe. Wpływ rodzaju opakowania na cenę towaru i koszty transportu. Inspekcje produkcji w fabryce chińskiej.VIII OEM Umowy własny wyrób pod marką kontrahenta branża elektroniczna, technologiczna , odzieżowa IX Odpowiednia Certyfikacja i sprawa sądowa certyfikacji towarów importowanych

Księga rozchodów 2019

Komentarz do zmian w podatkach rocznie podzielona jest na kluczowe działy:- Zmiany VAT - Zmiany w CIT/PIT - Limity podatkowe w roku - Przepisy ustawowe SPIS TREŚCI A. KOMENTARZ DO ZMIAN Zmiany Vat Rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia Ograniczenia stosowania kwartalnych rozliczeń VAT Elektroniczne składanie deklaracji Vat Modyfi kacja kodeksów dotyczących odpowiedzialności solidarnej Modyfi kacja kodeksów dotyczących kaucji gwarancyjnej Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika Przesłanki do odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatnika z rejestru podatników Vat Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT Podwyższenia limitu wartości sprzedaży Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT, ograniczenie zwrotu podatku w przyśpieszonym terminie Stawki podatku Vat Modyfi kacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów Wyłączenie części usług ubezpieczeniowych ze zwolnienia podatkowego VAT Jednolity plik testowy na rzecz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT Zmiany w PIT/CIT Zmiany w zaliczaniu do kosztów wydatków opłaconych w całości gotówką Preferencyjna stawka CIT Opodatkowanie aportów z agio Definicja „beneficial owner” Dochody uzyskiwane poprzez nierezydentów Kwota wolna od podatku Zwolnienie przedmiotowe funduszy inwestycyjnych (FIO i SFIO) Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) Limity w r. Kasy rejestrujące w r. - zakres zwolnienia podmiotowego Kasy rejestrujące w r. – zwolnienia przedmiotowe Sprzedaż wysyłkowa Usługi wynajmu i zarządzanie nieruchomościami Inne usługi Limit jednorazowej amortyzacji w r. Mały podatnik VAT - limity, metoda kasowa, rozliczenie kwartalne Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limity B. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia grudnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług również niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia listopada r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa również niektórych innych ustaw Ustawa z dnia maja r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa dodatkowo niektórych innych ustaw Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia września r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

USŁUGI

Co oferujemy


Blokada rachunku wstrzymanie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem blokady rachunku i wstr...

Czynności sprawdzające kontrola

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia zwi...

Determinanty stosowania podatku

Problem poruszany w pracy dotyka towarów strategicznych oraz trudności w ich i...Determinanty rozwoju transakcji

prawo podatki leasing umowa leasingu Rozwinięty system gospodarki rynkow...

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

Amortyzacja wyjaśnienia praktyczne

Amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałyc...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Foto1

Mechanizm odwróconego obciążenia

Pojęcie OEM stosowane przez Chińczyków oznacza ze można przygotowywać w Chinach towary z własnym bądź licencyjnym wzornictwem. pp to przerzut zobowiązań producenckich wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji.

Foto1

Księga rozchodów 2019

Komentarz do zmian w podatkach rocznie podzielona jest na kluczowe działy Zmiany VAT Zmiany w CITPIT Limity podatkowe w roku Przepisy ustawowe SPIS TREŚCI A. KOMENTARZ DO ZMIAN Zmiany Vat Rozszerzenie.

Foto1

Określenia nieostre klauzule

Artykuł o podatkach rocznie zostanie wysłane po grudznia roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz użyteczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania podatkowego poprzez postępowanie.

Co jeszcze mamy ciekawego

Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.